Розкриття інформації

Компанія пропонує наступни види споживчого кредиту:
 • мікрокредит на суму до 1 мінімальної зарплати на строк від 3 днів до 90 днів;
 • споживчий кредит (без застави) на суму від 1 мінімальної зарплати до 15000 грн на строк від 3 днів до 90 днів;
В залежності від кількості кредитів в компанії конкретного позичальника і його платіжної дисципліни змінюватись може тільки розмір акційної ставки від 1,7%/день в сторону зменшення, та строк дії акційної ставки (7-30 днів з можливістю лонгації).

Шановні клієнти! На виконання вимоги Постанови НБУ № 100 повідомляємо Вас про наступне:

 • При отриманні кредиту у позичальника виникають витрати у вигляді процентів, пені та інших сплат, згідно з умовами кредитного договору;
 • У разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору до позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції, згідно з умовами кредитного договору;
 • У разі неналежного виконання позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором кредитодавець має право у будь-який час без додаткового погодження із позичальником відступити свої права (продати право вимоги) за договором третій особі, або укласти договір про надання юридичних послуг стягнення заборгованості та інших договорів;
 • Порушення виконання зобов`язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі;
 • Кредитодавець розпочинає дії, спрямовані на реалізацію свого права вимагати повернення простроченого кредиту (врегулювання простроченої заборгованості), з наступного дня за датою повернення кредиту, визначеною в договорі;
 • У разі неналежного виконання позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором кредитодавець має право звернутися до суду, що може привести к примусовому стягненню заборгованості;
 • Фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов`язаної з ним особи як обов`язкову умову надання споживчого кредиту;
 • Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;
 • Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;
 • Споживач може відмовитися від отримання рекламних матеріалів шляхом повідомлення компанії про таке рішення листом на info@microcash.com.ua, або в будь-який інший законний спосіб;
 • Витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати, а саме :
  • При оплаті з платіжної карти в особистому кабінеті – комісію за здійснення переказу оплачує Кредитодавець, за умови якщо банком споживача не встановлено додаткових комісій за розрахунки в інтернеті;
  • При оплаті з допомогою банківського переказу / платежів через термінали самообслуговування / з інтернет-банку за довільними реквізитами комісію оплачує платник.
 • Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов`язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без зміни в бік погіршення для споживача умов, а саме: у випадку лонгації терміну кредиту дисконтний період, протягом якого застосовується знижена у порівнянні з базовою (дисконтна) процентна ставка, розмір якої визначається договором, буде продовжено з фактичної дати лонгації на аналогічний період який діяв дисконтний період. Загальний термін дії договору також буде продовжено на строк на який заключався договір. При цьому дисконтна ставка не може бути вищою ніж базова ставка.

Для всіх видів запропонованих споживчих кредитів Акційна пропозиція визначається розміром та строком дії акційної ставки, а також максимальним розміром суми кредиту, яка може бути отримана. Розмір акційної ставки може становити від 0,01 до 1.7% на день і залежить від наявних акцій.

Інформацію про наявні акції компанія розсилає засобами телекомунікації певним цільовим групам клієнтів. Прийняти участь в акції можна за допомогою відповідних промокодів.

Максимальна сума, яка може бути запропонована становить 5000 грн. при першому отриманні позики і збільшується до 15000 грн. при наступних позиках. Вид запропонованого споживчого кредиту буде визначений розміром мінімальної зарплати на дату підписання договору.

Для всіх видів запропонованих споживчих кредитів можливо застосування комісії за надання кредиту (сплачується один раз при наданні кредиту, якщо застосовується) або комісії за обслуговування наданого кредиту (сплачується раз на місяць, якщо застосовується), база нарахування комісій - це загальна сума наданого кредиту. Розмір комісії, якщо застосовується, наводиться в паспорті кредиту перед оформленням, разраховується на калькуляторі кредиту, вказується в індивідуальній частині договору, та обчислюється у графіку-розрахунку загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки. Для всіх видів запропонованих споживчих кредитів інші платежи кредитним посередникам та третім особам відсутні.
Мікрокредит на суму до 1 мінімальної зарплати
Договір
Правила
Споживчий кредит (без застави) на суму від 1 мінімальної зарплати до 15000 грн;
Договір
Правила

У випадку втрати номеру мобільного телефону, який зареєстровано в особистому кабінеті, чи наявної інформації, що ваш логін і пароль став відомий третім особами, споживачу необхідно негайного повідомити про такий факт фінансову установу.

Повідомити можна у будь-який спосіб, але для оперативного реагування, ми рекомендуємо в робочі дні з 10 по 18 годину повідомляти за номер телефону Гарячої лінії (050)344-99-11, а у вихідні дні чи після 18 години на email info@microcash.com.ua

Також у випадку зміни ваших даних, особливо номеру телефону, споживач може внести відповідні зміни самостійно в особистому кабінеті.

Посилання на політику конфіденційності
Посилання на згоду на обробку персональних даних
Захист персональних даних
До уваги боржників! З метою сприяння фінансовій стабільності, здійснення банківського нагляду та забезпечення банками та фінкомпаніями оцінки кредитного ризику у межах реалізації державної політики з питань національної безпеки України в економічній сфері інформація про Ваш кредит та заборгованість може бути передана до Кредитного реєстру Національного банку України.
Договір припиняється в день повернення Позичальником всієї суми заборгованості.
Клієнт має право достроково перервати договір кредитування, або має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту укладення Договору відмовитися від Договору (одержання кредиту) без пояснення причин, в тому числі у разі отримання грошових коштів. Про намір відмовитись від Договору(одержання кредиту) Позичальник повідомляє Кредитодавця в письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) Сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення 14 денного строку з дня укладення цього Договору. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчено нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору (одержання кредиту) Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно умов Договору, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.
Microcash є торговою маркою, що належить ФК ТОВ «Фінтаргет»(Виписка з держреєстру). Торгова марка використовується для надання клієнтам послуг з мікрофінансового кредитування за допомогою сайту microcash.com.ua

Якщо ви вважаєте, що ваші права споживача фінансової послуги було порушено, або в разі виникнення будь-яких інших спірних питань стосовно сервісу microcash, закликаємо вас звертатися до нас в один з наступних способів:

 1. Напишіть листа на поштову скриньку info@microcash.com.ua. Вкажіть в темі листа “Скарга на ім’я директора”. Скарги, отримані електронною поштою, розглядаються протягом 7 робочих днів. Або
 2. Направте паперового листа зі скаргою на адресу реєстрації товариства - 01054, м. Київ, вул. І. Франка, 40Б. Скарги, отримані поштою, розглядаються протягом 20 робочих днів. Або
 3. Зателефонуйте за одним з номерів контакт-центру +380 50 344 99 11, +380 96 344 99 11, +380 73 344 99 11 в робочі дні з 9:00 до 18:00. Час розгляду скарг, отриманих за телефоном, складає 7 робочих днів.

В разі неможливості вирішення шляхом перемовин з компанією, ви можете звернутися до державних органів, відповідальних за захист прав споживачів фінансових послуг:

 • Національний Банк України (адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9; телефон 0 800 505 240, bank.gov.ua E-mail: nbu@bank.gov.ua)
 • Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів - 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1, телефон цілодобової гарячої лінії (050) 230 04 28 або (044) 364 77 80, dpss.gov.ua E-mail: info@dpss.gov.ua

Якщо вирішити проблему в позасудовому порядку неможливо, ви маєте право звернутися з позовом до суду.

Вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)

Споживач має право після припинення дії договору про надання споживчого кредиту, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до фінансової установи із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань споживача за договором у повному обсязі, яку фінансова установа надає у формі паперового або електронного документа протягом п’яти робочих днів із дня отримання фінансовою установою такого запиту.

Кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості з третього дня прострочення сплати поточного платежу згідно графіку платежів у договорі.

Прострочену заборгованість можна погасити тими ж способами, які використовуються для внесення поточних платежів (Способи). Сума платежу розподіляється автоматично. У першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом. У другу чергу сплачується сума кредиту та проценти за користування кредитом. В третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит.

При неможливості врегулювання простроченої заборгованості до 30го дня прострочення сплати поточного платежу згідно графіку платежів у договорі, кредитодавець може здійснити відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю, або залучити колекторську компанію для стягнення проблемної заборгованості.

Зауваження щодо роботи залученої Товариством колекторської компанії, приймаються у будь-який зручний для Вас спосіб:

 • за номером: 073 344 99 11, 096 344 99 11, 050 344 99 11
 • Написавши електронний лист на адресу: info@microcash.com.ua
 • Надіславши листа на офіційну поштову адресу: 01054, м. Київ, вул. І. Франка, 40Б

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).
Відомості про компанії, з якими укладено договір врегулювання заборгованості
Порядок повідомлення про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник.
Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит (договором позики) новому кредитодавцю.

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються до відповідного виду фінансової послуги, що надається Товариством, чинним законодавством України не передбачена.
1)
Тип кредиту:Стандартний мікрокредит
Сумма кредиту:1000,00 грн
Строк кредиту:30 днів
Акційна ставка:1,7% на день, діє з 1 по 30 день
Стандартна ставка:2,5% на день, діє з 31го дня (не застосовується в данному випадку)
Додаткові та супутні послуги:відсутні
Результат розрахунку калькулятора
Загальна вартість кредиту:1510,00 грн
Реальна річна процентна ставка:14950%
Загальні витрати за кредитом:510,00 грн
Графік платежів:1 платіж через 30 днів на суму 1510,00 грн

2)
Тип кредиту:Стандартний мікрокредит
Сумма кредиту:6000,00 грн
Строк кредиту:90 днів
Акційна ставка:1,7% на день, діє з 1 по 30 день
Стандартна ставка:3,0% на день, діє з 31го по 90 день
Додаткові та супутні послуги:відсутні
Результат розрахунку калькулятора
Загальна вартість кредиту:14460,00 грн
Реальна річна процентна ставка:42512%
Загальні витрати за кредитом:8460,00 грн
Графік платежів:3 платежи з рівномірним погашенням тіла по 2000,00грн плюс нараховані відсотки.
1 -через 30 днів на суму 5060,00 грн
2 -через 60 днів на суму 5600,00 грн
3 -через 90 днів на суму 3800,00 грн

3)
Тип кредиту:Стандартний мікрокредит зі зниженою акційною ставкою
Сумма кредиту:1000,00 грн
Строк кредиту:20 днів
Акційна ставка:0,01% на день, діє з 1 по 14 день
Стандартна ставка:3,0% на день, діє з 15го дня
Додаткові та супутні послуги:відсутні
Результат розрахунку калькулятора
Загальна вартість кредиту:1181,00 грн
Реальна річна процентна ставка:1995%
Загальні витрати за кредитом:181,00 грн
Графік платежів:1 платіж через 20 днів на суму 1181,00 грн
Загальні витрати за кредитом:
(відсотки)
грн
Загальна вартість кредиту:
(тіло + відсотки)
грн
Взяти гроші до зарплати на карту в Україні Кредит без перевірок кредитної історії за 5 хвилин Оформити кредит з поганою кредитною історією онлайн Мікропозика онлайн на картку 👉 подати заявку Швидка позика Кредит онлайн без відмови Взяти кредит без довідок терміново в Україні Кредит онлайн Кредит онлайн на карту швидко Кредити онлайн на карту Терміново гроші Кредит за паспортом Кредит на 15000 грн Кредити в Одесі Гроші в борг у Харкові Кредит у Києві Кредити з 20 років Онлайн кредит з 19 років Кредит онлайн з 21 року Кредити онлайн з 18 років Кредити онлайн пенсіонерам Кредит безробітним Кредит без паспорта Кредити готівкою Гроші у борг у Полтаві Швидка позика у Маріуполі Кредит онлайн у Дніпрі Кредит онлайн у Кривому Розі Взяти гроші в борг Кредит студентам Кредит онлайн у Черкасах Кредит онлайн у Миколаєві Кредит готівкою у Херсоні Кредит онлайн у Запоріжжі Кредит у Чернівцях Кредит у Тернополі Кредит у Вінниці Кредит у Хмельницькому Кредит у Кіровограді Кредит у Львові Кредит у Кременчуці Кредит у Чернігові Кредит в Ужгороді Кредит у Луцьку Кредит у Рівному Кредит у Івано-Франківську Кредит у Житомирі Кредит у Білій Церкві Кредит у Сумах Кредит у Кам'янському Кредит у Маріуполі